FFA logotyp med bokstäver i svart text

Främjande friskvårdsaktiviteter i Filipstads kommun

FFA startsida

Främjande friskvårdsaktiviteter i Filipstads kommun

Person som rider på en vit häst i vattenbrynet

Prova på ridning (flyttas till hösten)

I samarbete med Filipstads ridklubb erbjuds FFA:are och familjemedlemmar prova på ridning. Grupp och tid bokas i samband med anmälan, vid anmälan med e-post, ange telefonnummer som ni kan nås på för bokning av tid. 1 timmes aktivitet varav ca 30 min teori, praktik i stallet och därefter ca 30 min ridning. Max 4 ryttare per timme.

Ridklubben lånar ut utrustning som behövs och har instruktörer som är med vid ridningen.

Försäkringsinformation: Att hantera stora djur som hästar innebär en viss ökad risk, men med lugna hästar och erfarna instrktörer ska risken för skada, olycksfall vara liten. Deltagande sker på eget ansvar/risk beroende på att anställda och anhöriga inte är försäkrade via arbetsgivaren vid fritidsaktiviteter. En gemensam försäkring för FFA:aktiviteterna skulle vara kostsam och svår att ordna administrativt eftersom det handlar om både många personer och olika aktiviteter. Många har fritidsförsäkring via fackförening eller privata försäkringar men inte alla . Därför är det viktigt att alla får denna information om vad som gäller.

Välkomna!

Tid: Datum meddelas senare

Grupp 1 kl 09.00-10.00 (4 pers.) Grupp 2 kl 10.00-11.00 (4 pers.) Grupp 3 kl 11.00-12.00 (4 pers.) Grupp 4 kl 12.00-13.00 (4 pers.)

Plats: Filipstads ridklubb, Stensta

Ledare: Instruktörer från ridklubben

Anmälan: Senast , meddelas senare till Mikael Marttila tel 0590-61142, 070-3651142 eller e-post mikael.marttila@filipstad.se ange telefonnummer om ni anmäler med e-post.