FFA logotyp med bokstäver i svart text

Främjande friskvårdsaktiviteter i Filipstads kommun

FFA startsida

Främjande friskvårdsaktiviteter i Filipstads kommun

Skogssluttning ner mot en sjö på Brattforsheden på hösten

Naturpass, trimorientering och Hitta ut


TRIMORIENTERING ”NATURPASS” VID KALHYTTAN OCH NORDMARK

Den perfekta motionsaktiviteten, träna både huvud och kropp genom att ta er ut i skogen och leta kontroller. För att vara med i klubbens utlottning av presentkort så behöver man hitta alla 25 kontroller i Kalhyttan eller 25 kontroller vid Nordmark. Kontrollerna letar du i det tempo och i den ordning som du själv finner lämpligast.

De sitter ute from 24 maj tom september 2021

FFA: are kan hämta ut naturpasspaket i kommunens växel/reception ellerMikael Marttila i Spångbergshallen eller levereras enligt överenskommelse kostnadsfritt mot uppvisande av FFA-förmånskort.


TRIMORIENTERING ”NATURPASS” I LESJÖFORS

Den perfekta motionsaktiviteten, träna både huvud och kropp genom att ta er ut i skogen och leta 40 kontroller varav 10 st mycket lätta, 10 st lätta, 10 st medelsvåra och 10 st svåra. I det trevliga området Smedgårdsberge.

I naturpasspaketet finns information om hur det går till och om utlottningar etc. Kontrollerna letar du i det tempo och i den ordning du finner lämpligast.

De sitter ute from 1 maj tom september 2021. FFA:are kan hämta ut naturpasspaket på ICA i Lesjöfors kostnadsfritt mot uppvisande av FFA-förmånskort.


TRIMORIENTERING ”NATURPASS” I NYKROPPA

Den perfekta motionsaktiviteten, träna både huvud och kropp genom att ta er ut i skogen och leta 25 kontroller. I naturpasspaketet finns information om hur det går till och om utlottningar etc.

Kontrollerna letar du i det tempo och i den ordning du finner lämpligast.

De sitter ute from 1 juni tom september 2021

FFA:are kan hämta ut trimpaket hos Margareta Sarfve Kungsv. 48 Nykroppa tel 0590-42028, 070-6385161 eller Gert Fredriksson Slottsbacken 3 tel 0590-91030, 070-6530442 i Gammelkroppa. Kostnadsfritt mot uppvisande av FFA- förmånskort . Mikael Marttila kan också lämna ut i Spångbergshallen.


HITTA UT

Ännu en perfekt motionsaktivitet. Leta 50 st hitta ut kontroller i Filipstad med omnejd. Start den 15 maj tom september 2021. Mer information finns i informationsrutan.Trimorientering, naturpass

Tid: Våren-hösten 2021

Period: Maj-September

Plats: Skogen, gator och vägar.

Kontaktperson: Mikael Marttila tel 0590-61142, 070-3651142, e-post mikael.marttila@filipstad.se


Hitta ut med start 15 maj kl 24.00

Tid: Våren-hösten 2021

Vad: Hitta ut i Filipstad och leta kontroller vid gator och skog med olika svårighetsgrad. Var med i utlottning.

Utförlig information finns i foldern med karta .

Hitta ut folder:

Hitta ut foldrar finns på turistbyrån, , kommunens växel/reception, OKQ8, AB Karl Hedin, Spångbergshallen och de är gratis.

Det finns även på nätet. Googla på hittaut filipstad så kommer det upp.