FFA logotyp med bokstäver i svart text

Främjande friskvårdsaktiviteter i Filipstads kommun

FFA startsida

Främjande friskvårdsaktiviteter i Filipstads kommun

Skogssluttning ner mot en sjö på Brattforsheden på hösten

Vandring

Kom med och upptäck olika platser i kommunen genom vandringsturer. Frisk luft och motion får ni på "köpet". Det är olika utflyktsmål och var och en tar med vad man vill dricka och äta. Det är varierande sträckor från ca 5 km - ca 10 km och varierande terräng på vägar och stigar. Medtag extra kläder att ta på /av vid väderomslag /regn.

Vandringsledare: Johanna Höjd och Åsa Fröding

Anmälan eller frågor till : Mikael Marttila tel 0590-61142 eller e-post mikael.marttila@filipstad.se

Vandring nr 2 lördagen den 8 maj

Start kl 10.00 vid Pardis Malmtorget. Vandring i spåren av gammal malmhantering i Brattforshedens speciella natur. En tur på ca 6 km. Anmälan senast onsdag 5 maj. Vid anmälan lämnas vägbeskrivning och mer information.

Vandring nr 3 fredagen den 28 maj

Start kl 17.00 vid Persbergs centrum vid korsningen Högbergsvägen, Tallnäsvägen och Skummeråsvägen. Vandring efter kanalen upp till Stora Horrsjön och runt tillbaka till Persbergs centrum. En tur på ca 8-9 km. Anmälan senast onsdag 26 maj.

Vandring nr 4 lördagen 12 juni

Start kl 10.00 med samling i Älvsjöhyttan "centrum" för vidare transport till Igelhöjden. . En vandring på stigar och vägar bland resterna av en by som fanns här tidigare. Leif Olsson som varit med och märkt upp leden har gamla foton och historier från området. Blomsterprakten här ska vara sevärd också. En tur på 5 km + 2 km om man vill. Anmälan senast onsdag 9 juni.


Aktiva Filipstad vecka 10-24