FFA logotyp med bokstäver i svart text

Främjande friskvårdsaktiviteter i Filipstads kommun

FFA startsida

Främjande friskvårdsaktiviteter i Filipstads kommun

Skogssluttning ner mot en sjö på Brattforsheden på hösten

Promenadbingo eller cykelbingo

Promenadrunda eller cykelrunda ( samma bana på ca 5 km). Bingosiffror finns utplacerade utefter rundan. De som har mest tur med bingon (full bricka) vinner presentkort hos Svensk Handel, Filipstad.

Välkomna!


Tid: Vecka 33-42

Starttider:

Lesjöfors torsdag kl 17.30-18.00

Nykroppa söndag kl 10.00-10.30 (ej 3/10 pga orienteringstävling)

Filipstad söndag kl 10.00-10.30


Plats:

Lesjöfors, start och mål vid Lyktan.

Nykroppa, start och mål vid elljusspåret.

Filipstad, start och mål från Spångbergs-hallen.