FFA startsida

Främjande friskvårdsaktiviteter i Filipstads kommun

FFA startsida

Främjande friskvårdsaktiviteter i Filipstads kommun

FFA- löpträffar

Fortsättning av FFA- löpträffar provas under våren eftersom det finns intresse. Tanken är att ha en gemensam träningstid och att flera hjälps åt med att vara ledare. En del kanske bara vill motionera/träna och andra vill sikta på att deltaga i tävling/tävlingar.

Alla är välkomna oavsett målsättning. Träningen anpassas till gruppen.

Det är alltid lugn uppvärmning och nedvarvning, stretching vid träffarna.

För eventuellt deltagande i tävlingar och stafetter diskuteras olika förslag som finns i samband med träffarna.

Anmälan: Behöver inte göras det är bara att dyka upp.

VÄLKOMNA!


Tid: Torsdagar kl 18.30-ca 19.30

Period: Start 2 april

Plats: Kalhyttans skidstadion

Kontaktperson: Mikael Marttila 0590-61142, 070-365 11 42, e-post mikael.marttila@filipstad.se