FFA startsida

Främjande friskvårdsaktiviteter i Filipstads kommun

FFA startsida

Främjande friskvårdsaktiviteter i Filipstads kommun

Hjärt- och lungföreningens lätt/medelgympa

Istället för vattengympan som inställts på grund av stängd simhall startar lätt/medel-gympa. FFA:are har 50 % i subvention på terminsavgiften och vid drop-in. För att få subvention måste FFA-träningskort uppvisas. Välkomna!

Tid: Måndagar och fredagar kl 10.00.

Period: Vecka 3 Start 13/1

Plats: Vital Gym

Ledare: Ingrid Nordqvist, Lillevi Eriksson