FFA startsida

Främjande friskvårdsaktiviteter i Filipstads kommun

FFA startsida

Främjande friskvårdsaktiviteter i Filipstads kommun

Tobaksavvänjning

Har du funderat på att sluta röka/snusa? För dig som vill ha hjälp/stöd med att sluta röka/snusa individuellt eller tillsammans med kompis erbjuds hjälp med nulägesanalys, tips, råd, stöd och uppföljning.

För information och tidsbokning ring Mikael Marttila 0590-611 42 eller 070-365 11 42.