FFA startsida

Främjande friskvårdsaktiviteter i Filipstads kommun

FFA startsida

Främjande friskvårdsaktiviteter i Filipstads kommun

Coachning och PT

Vill du förbättra dina levnadsvanor och få coaching och praktisk hjälp med att klara det? Det är många som hittills fått positiv effekt av deltagandet med förbättringar och fortsättning. Under höstterminen har du möjligheten att få det individuellt och anpassat.

Kontakta: Mikael Marttila eller Mona Forsberg. Välkommen!

För mer information och intresseanmälan e-posta/ring mikael.marttila@filipstad.se 0590‑611 42, 070‑365 11 42 eller mona.forsberg@filipstad.se 070‑190 54 01.